Wykonanie Systemu Automatycznego Nawadniania w Istniejącym Trawniku

Wykonanie Systemu Automatycznego Nawadniania w Istniejącym już Trawniku:

  • Delikatne nacięcie miejsca w trawniku, gdzie będę przechodzić rury od systemu nawadniającego
  • Położenie rur wodnych od systemu nawadniania
  • Utwardzenie miejsca i położenie darniny trawnika
  • Sprawdzenie, oraz uruchomienie systemu automatycznego nawadniania 

Jak widzimy na zdjęciach, śladu po rozkopaniu trawnika, jak i kładzeniu rur od systemu nawadniania wgl nie ma 🙂 🙂